۱۵۹۱ میلادی، فراز برج کج پیزا انبوه جمعیت گرد آمده به خوبی از ارتفاع ۱۸۳ فوتی قابل مشاهده است. جمعی از اساتید دانشگاه، تعداد قابل توجهی از دانشجویان، چند تن از بزرگان کشور و خیل مردم عادی برای مشاهده ای ارزشمند از راه های دور و نزدیک به اینجا آمده اند. هوای مدیترانه ای پیزا…

ادامه مطلب